Regulamin Promocji

Regulamin promocji

Regulamin promocji Black Week w sklepie www.kaloszepoprosze.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą Black Firma Produkcyjna Aleksandra Kabat-Maćkowiak os. Cechowe 17 64-840 Budzyń NIP: 6070058410, będący właścicielem marki kaloszepoprosze oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.kaloszepoprosze.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.),

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 26.11.2019 godz. 12.00 do 02.12.2019 godz. 12:00 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją.
 2. Z promocji można skorzystać w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.kaloszepoprosze.pl
 3. Każdy Klient, który w okresie trwania Promocji, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu w naszym sklepie zapłaci 50% mniej za koszt dostawy, co odpowiada:

Kurier Inpost 16 zł – 50% = 8 zł

Paczkomaty 17 zł – 50% = 8,5 zł

 1. Promocją objęte są

Kolekcja limited – 50%

Kolekcja II gatunek – 50%

Kolekcja kratka – 50%

Kolekcja tęcza – 50%

Torba transparentna – 30%

5. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji

6. Na płatność za zamówienie czekamy 2 dni robocze, po upływie tego czasu może zostać przez nas anulowane.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza treść Regulaminu obowiązuje od dnia 26-11-2019 roku.
 2. Regulamin promocji dostępny jest na www.kaloszepoprosze.pl/strona/regulamin_promocji
 3. Firma Produkcyjna Aleksandra Kabat-Maćkowiak zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od firmy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.kaloszepoprosze.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów